GENEL KULLANIMLI HAVUZ TEKNİĞİ

E-Broşürler

 

GENEL HAVUZ TEKNİĞİ

  FİLTRE TESİSLERİ

KONTROL-ÖLÇME-KUM.

DEZENFEKSİYON-DOZ

SU ATRAKSİYONLARI

İNŞA  ve BİTİŞ ELM.

DİP TEMİZLEYİCİLER

ISITMA

AYDINLATMA

MERDİVEN-KENAR ELM.

KİMYASALLAR

PROBLEM ÇÖZME

TEKLİF İSTEME

PDF BROŞÜR İÇİN▼▼

 

Ospa-Erkoç Dezenfeksiyon ve Dozaj Tesisleri

 Planlamacılar, işletmeciler ve kullanıcılar için; TSE 11899, UHE-1 ve DIN 19643  Standartlarına uygun tartışmasız güvenlik.

Sayfadakiler
Klor-ozon tesisleri  Ozon tesisleri   Dozaj tesisleri


    


  Ospa-Klorozon tesisleri

klor ozon-Mükemmel dezenfeksiyon ve Sağlık.
-Güvenilir ve Ekonomik.
-Ucuz Rejenere tuz ile işletme.

Bu tesislerle TSE 11899, DIN 19643 ün gereklerini ideal bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Yüksek dezenfeksiyon ve oksidasyon gücüne sahip  klor-oksijen bağlarını istediğiniz miktarda üretebilirsiniz. Bundan başka Ospa Klorozon tesisleri ile yüksek redox değeri ve yüksek mikrop öldürme hızı amaçlanmıştır. Ayrıca tesisin ürettiği dezenfektan havuzda kolayca ölçülebilir. Bu tesisin tasarımı ve üretiminde  edindiğimiz tecrübe, tesisin tam işletme güvenliği sağladığıdır. Sonuç olarak klorun depolanmasına ve buna bağlı güvenlik önlemlerine gerek kalmaz. İşletme maddesi olarak ucuz Rejenere yemeklik tuza ihtiyaç vardır. Burada Ospa Klorozon tesisleri özel yapıları ile esasen basit sodyumhipoklorit tesislerinden farklıdırlar. Ospa Klorozon tesisleri güvenli, ekonomik ve konforlu çalışırlar. Havuz suyu hijyenik açıdan mükemmel olur, oksijence zenginleşir, tat ve koku içermez. Tuz kabı rahatça ve işletme esnasında doldurulabilir. İşlem suyu için yerleştirilen sertlik alıcı, otomatik olarak Rejenere edilir. Ospa Klorozon tesisinin havuz sistemine bağlantısı özel Ospa enjektörü ile gerçekleştirilir.

Kumanda cihazlarında temel klorlama ve ihtiyaca bağlı orantılı ayarlanabilir işletme klorlaması ayarları bulunur.  Otomatik kontrol Ospa kombi ölçü kabı ve Ospa ARW tesislerince yapılır.

OSPA KLOROZON CİHAZI İLE MÜKEMMEL DEZENFEKSİYON, KULLANIM KOLAYLIĞI ve GÜVENLİK
Genel kullanımlı havuzların suları kullanımı sonucu  insan sağlığının bozulması endişesi vermeyecek kadar hijyenik bakımdan kusursuz olmalıdır. Bu Alman salgın hastalık yasalarının 11. maddesinde belirtilmektedir. Bu yasaya uymayı güvence altına almak için hazırlanan DIN 19643’ün gereklerine göre de hızlı ve güvenilir dezenfeksiyon sadece klor gazı ve anorganik klor bileşikleriyle yapılır. Bir dezenfeksiyon metodu ile tanımlanmış olan bu şartları Ospa-Klorozon cihazı ideal şekilde yerine getirir. Bunun dışında Ospa-Klorozon cihazı bol oksijenli, klor artıkları olmayan, kokusuz, mükemmel kalitede havuz suyu sunar. Dezenfeksiyon kimyasallarının çevre ile ilişkisi.Gaz, toz yada sıvı haldeki klor kullanımı ve depolanması sonucu çıkabilecek kazalar Ospa Klorozon cihazı ile engellenir. Yapılması gereken iş sadece ucuz, her yerde bulunabilen rejenere tuz formunda sofra tuzunu doldurmak ve depolamaktır.  Problemsiz ve Güvenilir Ospa-Klorozon cihazında daima sadece anlık ihtiyaç kadar saf ve yüksek kalitede klor-oksijen bileşikleri üretilir ve havuz suyuna katılır. Ospa-Klorozon cihazları DIN 19643-Bölüm 1 Başlık 11.3.2 "Kullanım yerinde klor gazı üreten dezenfeksiyon cihazları" standardına, UHE-1 ve TSE 11899'a  uygundurlar. Klorun gaz halinin kullanımında Ospa Klorozon cihazları, hipoklorit üretiminde kullanılan tuz elektroliz cihazlarından tamamen faklıdırlar.

Ospa-Klorozon cihazı nasıl çalışır: Ospa-Klorozon kumanda cihazının zayıf akım enerji ihtiyacı Ospa kumanda cihazı üzerinden karşılanır. Ospa-Klorozon cihazında üretilen klor-oksijen bileşimleri; özel Ospa enjektör ile havuz devir daim hattına katılır. Cihazın içine rejenere tuz doldurulur ve ihtiyaç olduğunda ilave edilir.  İlave kolaydır ve işletme esnasında da mümkündür.  Cihazın elektroliz kaplarında sofralık tuz ve su elektroliz edilirler. Cihazın özel konstrüksiyonu sayesinde yüksek değerlikli klor-oksijen bileşimi ile çok az miktarda ozon üretilir. Ozona havuz suyu içinde rastlanmaz. Üretilen gaz Klorozon cihazının içinde havuz suyu ile karışır ve çözünür. Bu Ospa enjektörü ile devir daim hattına katılır. pH değerinin ayarı mümkündür. Ospa-Klorozon cihazı aynı zamanda ayrışan ve cihazdan dışarı akıtılan klorsuz sodalı su üretir. Özel bir kapta toplanan bu su, havuz suyunun pH ayarı için kullanılır ve bir dozaj pompası ile otomatik olarak dozlanır veya atılır.Kireçsiz proses suyunun hazırlığı için bir sertlik giderici yerleştirilmiştir. Sertlik gidericinin rejenere edilmesi otomatik olarak yapılır.

Ospa-Klorozon cihazından havuza verilen sofra tuzu değildir.  Havuz suyundaki klorid miktarının Büyük Ada Deniz Klübü Havuzu  KLOROZON TESİSİartarak çoğalması kesinlikle olmaz. Klorid miktarı klor gazı kullanım şartlarına uygundur. Ospa-Klorozon cihazı otomatik çalışır. Ospa-Klorozon cihazları otomatik üretim ve dozaj lama yaparlar . Klor ve pH miktarının ayarı Ospa Su Kontrol, uyarı ve ayar cihazıyla (ARW) yapılır. DIN 19643’ün otomatik  olarak ihtiyaca bağlı klor dozajı yapılması şartı yerine burada tam olarak getirilmiş olur.

Sağlık Enstitüsü Onaylı: Ospa-Klorozon cihazının genel kullanımlı havuzlarda fonksiyonelliği Gelsenkirchen sağlık enstitüsü tarafından test edilmiştir. Bu test ile,araştırma süresince özellikle yüksek Redox potansiyeline ve bununla birlikte güvenli dezenfeksiyon ile yüksek mikrop öldürme hızına ulaşıldığı onaylanmıştır. Flokulasyon, filtrasyon ve Ospa Klorozon cihazı ile dezenfeksiyon kombinasyonunun, iyi bir su hazırlama randımanına sahip olduğu onaylanmıştır.

Düşük İşletme maliyeti:Tuz ihtiyacı, yüzme havuzunun büyüklüğüne, havuz yüküne ve tesisin randıman ayarına göre değişir. Ospa-Klorozon cihazında üretilen 1 kg’lık aktif klor için tuz ve elektrik harcamaları Türkiye için yaklaşık 1 EU’dir. (Büyükada deniz kulübü kapalı yarı olimpik yüzme havuzu 300 kişi 7gün ortalama yükte toplam klor ve pH maliyeti 0.8 EU. kadardır.) Ospa-Klorozon cihazının işletme masrafları, sıvı yada toz klor ürünlerine göre çok daha düşüktür.

Güvenli ve anlamlı bir yatırım için önemli OSPA avantajları
1.Ospa-Klorozon cihazı TSE 11899, DIN 19643’e uygun güvenilir bir dezenfeksiyon sunar.
2.Ospa-Klorozon cihazı havuz  suyuna bol oksijen getirir. Havuz suyunu taze ve yaşamsal yaparak unutulmaz kılar.
3.Ospa-Klorozon cihazı havuz suyuna katılmak üzere anlık ihtiyaç kadar klor üretir.
4.Ospa-Klorozon cihazları ile, dezenfeksiyon kimyasalları kullanım ve depolanmasına gerek kalmaz. Böylece kaza yapma  tehlikesi de yüksek oranda önlenmiş olur.
5.Ospa-Klorozon cihazı işletmeler için güvenilirliğinin yanı sıra problemsiz ve ekonomiktir.Her yerde bulunabilen tuzun doldurulması haricinde tamamen otomatik çalışırlar.
 

TEKNİK BİLGİ ve AÇIKLAMALAR

OSPA KLOROZON CİHAZI 25 E Yüksek etkili klor-oksijen bileşimlerini balast maddesiz üreten, Ospa filtre devir daim tesisine bağlanan cihaz şunlardan oluşmuştur:
Gaz formundaki yüksek etkili klor-oksijen bileşimlerini elektroliz ile üreten, yurtiçi ve diğer ülkelerde patenti alınmış teçhizat ve buna bağlı inceltilmiş klorid siz kostik soda üreten donanım bulunur. Bu donanımdan, pH değerinin düşmesi durumunda devir daim hattına seperat bir Ospa dozaj pompasıyla dozaj yapılır.˜Otomatik su seviye ayarlı kap, su seviyesinin ve akış miktarının elektriksel kontrolü, büyük hacimli stok tuz kabı, otomatik rejenere proses suyu yumuşatıcısı, koku kapaklı biriktirme suyu kabı, kanal bağlantısı NW50, boşaltma vanaları, ters akışı engelleyici bağlantılar, pislik tutucu ve Ospa enjektörü üzerinden filtre cihazı devridaim hattına bağlantı için 4m PVC hortum vardır.˜Gerçekleştirme 25 Amper olup  max. kapasite saatte 25 g klor üretimidir.˜ Cihaz kaidesi ile ph yükseltici dozaj biriminin yerleşim, işletme ve bakımı için gerekli alan: 1.35x1.35m, yük-seklik: 1.80m’dir.

OSPA KLOROZON CİHAZI 50 E Yukarıda anlatıldığı gibidir.˜Gerçekleştirme 50 Amperdir. Max. kapasite 50 gr. klor/h’dir.
Bu cihazlar 50gr/h kapasiteye kadar üretilmektedirler.

OSPA KLOROZON CİHAZI 100 E Yukarıda anlatıldığı gibidir.˜Gerçekleştirme 100 Amperdir. Max. kapasite 100 gr. klor/h’dir.
Bu cihazlar 100gr/h kapasiteye kadar üretilmektedirler.

pH YÜKSELTİCİ OSPA DOZAJ  TESİSİ 2,6  KLOROZON CİHAZI  25E ile bağlantılı Ospa Klorozon cihazı 25E çalışırken açığa çıkan tuzsuz, klorid siz, inceltilmiş berrak kostik sodanın havuza dozlanması içindir. Şunlardan oluşur:˜ Klorozon cihazının hemen yanına yerleştirilen şeffaf toplama kabı ve bu kabın Klorozon cihazının üstten taşması ve çıkışına bağlantısı için hortumları vardır. ˜Çözeltinin devir daim temiz su hattına verilmesi için elektronik kumandalı 230 V membran dozaj pompası monte edilmiştir. Dozaj hortumu PE4 ID x 1mm x 15m dir. ˜ Strok ve frekans kontrolü ile dozaj miktarı tam ayarlanabilir. Maksimum 2.8 lt/h kapasitelidir.˜Boş iken kapatma için seviye şalteri monte edilmiştir.˜ Dozaj pompası, Ospa ARW ya da su bekçisi ile birlikte doğru pH değerinin ayarını otomatik yapabilir.˜Ölçüleri:250mm.x250mm. Dozaj pompalı yüksekliği: 600mm.

pH YÜKSELTİCİ OSPA DOZAJ  TESİSİ 7,1  KLOROZON CİHAZI  50E ile bağlantılı Yukarıda anlatıldığı gibidir.˜ Max. Kapasite 6.3 lt/h.

OSPA KUMANDA CİHAZI 25/50E: Ospa Klorozon cihazı 25E yada 50E’nin işletmesi ve kapasite ayarının yapılması için gereklidir. Şunlardan oluşmuştur: ˜Kuru bir duvara monte edilen çelik levhadan yapılmış olan gövde transformatörlü ve küçük gerilimler için redresörlüdür. Su seviyesi, akış miktarı ve Klorozon cihazı içindeki yuvanın doluluğunun kontrolü için  %10-%100 arasında kademesiz ayarlanabilen sigorta şalteri vardır. Yüksek akım çözücüsü, kontrol lambaları, sigortalar, cihaz kapasitesi için gösterge ve kapasite ile orantılı pompa akım kontrolü mevcuttur. ˜Ayarlanabilir sabit sürekli klorlama (Temel klorlama) ve ihtiyaca bağlı, orantılı kontrol edilebilir işletme klorlaması ile ayarlanmış mecburi klor miktarı sabit tutulabilir.˜Ospa ARW cihazı ile bağlantılı otomatik kontrol.˜ Rezervli saatli şalter ile otomatik yumuşatıcı rejenerasyonu.˜Ölçüleri: 460 x 280 x 220 mm. İhtiyaç olan duvar yüzeyi 500mm. genişlik ve 800mm. yüksekliktir. Cihazın üstünde 400mm boş alan altında ise bağlantıların yapılabilmesi için 100mm. boş yer bırakılmalıdır.

OSPA KLOR-OZON CİHAZI, 50 AMPER EL KOMPLE:
Membran -Elektroliz cihazı; atıksız havuz suyu dezenfeksiyon u için  Ospa su hazırlık tesisine sodyum klotritten hazırlanan  yüksek etkili klor-oksijen birleşimini verir. Kademesiz ayarlanabilen Dezenfeksiyon kapasitesi ile yoğun (ana) klorlama imkanı vardır. İhtiyaca bağlı işletme kloru için Ospa ARW cihazına olan bağlantısı ayarlanabilir, otomatik ayarlanabilir. PH değerinin düşmemesi için Ospa dozaj cihazının havuz suyuna dozajını yapabilmesi için klorid siz soda eriyiği üretebilen donanıma sahiptir.
Cihazda şunlar vardır; Membran elektroliz cihazı; Gaz formunda yüksek değerlikli klor-oksijen birleşiminin elektroliz yoluyla oluşması için olan yöntem yurt içi ve yurt dışı patentlidir. İşletme güvencesi için otomatik su seviye ayarlı olup su seviyesinin ve akış miktarının kontrolü elektriklidir. Güvenli işletme ve düşük basınçlıdır. Kap içine monte edilmiş doldurulması kolay büyük hacimli yedek tuz kabı vardır. Tuz seviyesinin kontrolü elektriklidir. Proses suyu yumuşatıcısı ana kaba monteli olup ayarı otomatiktir. Ters akış korumalı giriş ve çıkış bağlantıları için pislik tutuculu ve her biri 4m. uzunluğunda olan bağlantı hortumları Ospa enjektörlerine bağlantı içindir. Cihazın güvenle boşaltılması için boşaltma musluğu kabın altındadır ve sifon vardır.

Kumanda ünitesi; Cihaza dahildir. Ana kabın duvarına monte edilmiş sağlam çelik sac kabın içindeki elektroliz proses in otomatik kontrolü ve ayarı içindir. Faz göstergesi ve işletme şalteri vardır. İstenen değerdeki bazik klorun ve zorunlu değerlerin ayarlanabilmesi için çevirme düğmeleri vardır. Aktüel cihaz kapasitesi (çalışması) için gösterge  ile işletme ve rejenerasyon için LED gösterge vardır. Ayrı arıza sinyalli işletme kontrolü , fonksiyon tutucu ve ve iptal düğmesi ile servis göstergeli işletme durumunun kontrolü ile yumuşatıcının otomatik rejenerasyon için giriş rezervli rejenerasyon şalter saati vardır. Klorozon cihazı ile kumanda ünitesi arasındaki tüm önemli bağlantılar ve bağlantı kabloları (2m.lik) vardır. Gerekli alan: 1.35m x 1.35m. yükseklik:1.80m.
Bu ölçülere bakım ve kontrol yapımı için gereken alan dahildir.
Gerekli kanal bağlantısı DN100
Kumanda ünitesi ölçüleri: yükseklik x genişlik x derinlik 0.50 x 0.40 x 0.25 m.
Gerekli enerji: 400 V., 50 Hz.
Ospa Klorozon Cihazı 50 EL
Genel kullanımlı havuzlar içindir. Max.kapasitesi 50gr./saat olan tesisler için uygundur.
 
 

OSPA KLOR-OZON CİHAZI, 100 AMPER EL KOMPLE:
Membran -Elektroliz cihazı; atıksız havuz suyu dezenfeksiyon u için  Ospa su hazırlık tesisine sodyum klotritten hazırlanan  yüksek etkili klor-oksijen birleşimini verir. Kademesiz ayarlanabilen Dezenfeksiyon kapasitesi ile yoğun (ana) klorlama imkanı vardır. İhtiyaca bağlı işletme kloru için Ospa ARW cihazına olan bağlantısı ayarlanabilir, otomatik ayarlanabilir. PH değerinin düşmemesi için Ospa dozaj cihazının havuz suyuna dozajını yapabilmesi için klorid siz soda eriyiği üretebilen donanıma sahiptir.
Cihazda şunlar vardır; Membran elektroliz cihazı; Gaz formunda yüksek değerlikli klor-oksijen birleşiminin elektroliz yoluyla oluşması için olan yöntem yurt içi ve yurt dışı patentlidir. İşletme güvencesi için otomatik su seviye ayarlı olup su seviyesinin ve akış miktarının kontrolü elektriklidir. Güvenli işletme ve düşük basınçlıdır. Kap içine monte edilmiş doldurulması kolay büyük hacimli yedek tuz kabı vardır. Tuz seviyesinin kontrolü elektriklidir. Proses suyu yumuşatıcısı ana kaba monteli olup ayarı otomatiktir. Ters akış korumalı giriş ve çıkış bağlantıları için pislik tutuculu ve her biri 4m. uzunluğunda olan bağlantı hortumları Ospa enjektörlerine bağlantı içindir. Cihazın güvenle boşaltılması için boşaltma musluğu kabın altındadır ve sifon vardır.

Kumanda ünitesi; Cihaza dahildir. Ana kabın duvarına monte edilmiş sağlam çelik sac kabın içindeki elektroliz proses in otomatik kontrolü ve ayarı içindir. Faz göstergesi ve işletme şalteri vardır. İstenen değerdeki bazik klorun ve zorunlu değerlerin ayarlanabilmesi için çevirme düğmeleri vardır. Aktüel cihaz kapasitesi (çalışması) için gösterge  ile işletme ve rejenerasyon için LED gösterge vardır. Ayrı arıza sinyalli işletme kontrolü , fonksiyon tutucu ve ve iptal düğmesi ile servis göstergeli işletme durumunun kontrolü ile yumuşatıcının otomatik rejenerasyonu için giriş rezervli rejenerasyon şalter saati vardır. Klorozon cihazı ile kumanda ünitesi arasındaki tüm önemli bağlantılar ve bağlantı kabloları (2m.lik) vardır. Gerekli alan: 1.35m x 1.35m. yükseklik:1.80m.
Bu ölçülere bakım ve kontrol yapımı için gereken alan dahildir.
Gerekli kanal bağlantısı DN100
Kumanda ünitesi ölçüleri: yükseklik x genişlik x derinlik 0.50 x 0.40 x 0.25 m.
Gerekli enerji: 400 V., 50 Hz.
Ospa Klorozon Cihazı 100 EL
Genel kullanımlı havuzlar içindir. Max.kapasitesi 100gr./saat olan tesisler için uygundur.

OSPA  PH YÜKSELTİCİ KAP - KLOROZON TESİSİ  50, 100 İÇİN 7,1 DOZAJ TESİSLİ
pH değerinin düşürülmesi içindir. PH ayarı için gerekli olmayan eriyik filtre ters yıkama esnasında yıkama suyunun kısmi akımı ile seyreltilir ve üstten taşarak kanal içinde düşürücü ayarı yıkanır.
Kap PE olup kapaklıdır. Seviye hacmi 80l.dir. Sağlam bir altlığa oturur. Klorozon cihazında klorid siz pratik sofra tuzundan açığa çıkan sodyum eriyiği için eriyik toplama kabı ve mikroprozes ayarlı membran dozaj pompası 230 V. vardır. Bu otomatik proporsiyonel pH değeri ayarı içindir. Yükseltme ve frekans ayarları dozaj miktarının tam ayarı içindir. Seviye Şalterli: Rezerve erişildiğinde sarı, kab boşaldığında otomatik kapanması için kırmızı gösterge , Rezerv uyarıcı için bağlantı imkanı, Ospa Wasserwaechter II ve ARW 3 cihazlarına bağlı dozaj pompalarının harici kumandası için bağlantı imkanı,  Kısmi akım ayarı için PVC musluk(DN40) , eriyik akış borusu, Dozaj pompasının çıkarılması için tutamak, boşaltma musluğu ve kanal bağlantı borusu(DN100), Klorozon cihazına bağlantı dirseği(DN50), ve sökülebilen Ospa aşılama enjektörü (Rp1/2) vardır.
Gerekli kanal bağlantısı: DN100
Dozaj pompalı ölçüsü: yükseklik x genişlik x derinlik 1160 x 430 x 600 mm.
Kapasite                 Dozaj kapasitesi                 Uygun Klorozon Cihazı
7,1l/h                      PE 4 ID x 1mm                      50-100

OSPA ENJEKTÖR:Ospa filtre cihazları devir daim tesisatına Klorozon cihazının bağlantısı içindir. Yüksek değerlikli klor-oksijen bileşimiyle karışacak suyun emilişi ve suya geçişi içindir. Şunlardan oluşmuştur:˜Ospa spesiyal PVC enjektörlü, vakum manometreli, her iki ucu PVC DN 65 dişli ve basma ile emiş bağlantıları için birer PVC vana montelidir.˜Filtre kapasitesi 24 m3/h’in üzerinde by pass ile bağlantı yapılır.

ÇOKLU BAĞLANTI İÇİN HIZLANDIRMA POMPALI OSPA ENJEKTÖR: Paralel işletmeli çok filtreli tesislere bağlantı içindir.˜10m3/h için olup, PVC DN50 dişlidir.˜ 400 V 0.75 kw motorlu bronz pompalı, eklenebilen kaideli, kontaktörlü ve gövde içinde yüksek akım çözücülüdür.
 
 Ospa-Ozon tesisi
YENİ TSE 11899/3.2.2 2000, UHE-1 ve DIN 19643
Standartlarına uygun tartışmasız güvenlik

Terapi havuzların da TSE 11899 ve DIN 19643 e göre işlem kombinasyonu  Flok lama + filtrasyon + ozon lama + adsorbsiyon filtreleleme + klorlama olan su hazırlık tesislerine bağlanmalıdır.  Hareket havuzlarında bu işlem kombinasyonu tavsiye edilir.  Yüksek kaliteli otel ve klinik tesislerinde de Ospa ozon tesisleri kullanılmaktadırlar. Ospa ozon tesisleri yüksek işletme güvenliğine sahiptirler ve uzun süre güvenle çalışabilirler.
Ozon üretim modülü kapalı devre 10 bar basınca dayanıklı  su soğutma sitemi  ile donatılmışlardır.  Elektrotlar ve modül gövdesi çelikten ve ısıya dayanıklı özel camdandır. Her biri ayrı ayrı takviye edilmiş ozon boşaltım tüpleri, ayni zamanda gaz kontrol tesisleri, soğutma ve hava kurutma , kaçak akım şalterleri ile güvenceye alınmıştırlar. Yüksek gerilim transformatörü tamamen kapatılarak yoğuşmadan korunmuştur.


 
 Ospa-Dozaj Tesisleri

YENİ

 

OSPA KALSİYUMHİPOKLORİT KLOR DOZAJ TESİSİ KARIŞTIRICILI

Dozaj kabı sert polietilenden olup, 150 l.dir. Üst kapakta Kalsiyumhypokloritin rahatça doldurulması için kapaklı bir boşluk bırakılmıştır.

Elektronik ayarlı Karıştırıcı 230v, 50Hz,1.9 W olup ara vererek çalıştığı için enerji tasarrufludur. (Çözeltinin dibe çökmemesi için hafifçe sürekli hareket halinde olması gerekir.) ısı kontrollüdür. 2m.bağlantı kablosu ve kontrol lambalı açma kapama anahtarlı fişe sahiptir. Sıçrama sularına karsı plastik bir gövde içindedir.

Membran dozaj pompası 230 V.olup mikroprozessor kumandalıdır. Dozaj miktarının hassas ayarı Strok ve frekans ayarı ile olur. Otomatik kapama için 2 basamaklı seviye şalteri ve kap boşaldığında kırmızı göstergesi vardır. Sarı gösterge kabın boşalmaya yaklaştığını bildirir. Rezerv uyarıcı için bağlantı imkanı vardır. Ospa ayar cihazlarından proporsiyonel kumanda için bağlantısı vardır. 2m. emiş ve 8m. dozaj hortumu vardır. PE 6IDx1mm. Dozaj ventili ve çok fonksiyonlu ventili vardır. Pompa kapak üzerinde gürültü tutucu bir plakaya monte edilmiştir. Dozaj hortumlu,sökülebilir aşılama enjektörü dahildir. Kendinden temizlenebilen basma ağzı çek valflidir. Devir-daim işletmedeyken bakım için dışarı alınabilir. PVC Musluk, PVC yapıştırma kısma rakoru d25-R1/2 ve dozaj hortumu için vida bağlantısı mevcuttur. 6IDx 1mm.

 


OSPA KLOR DOZAJ TESİSİ
Şunlardan ibarettir: Elektronik kumanda ile birlikte Membran Dozaj pompası, 8 bar karşı basınçta kapasitesi yaklaşık 2.8 l/h, piston ve frekans ayarlayıcısı vasıtası ile dozaj miktarını ve tesise uygun maddeyi direkt olarak dozlar. Dozaj kabı ile birlikte sabit konsolun üstüne monte edilir. Dozaj kaplarında seviye kontrolü otomatik olarak yapılır. Dozaj kabı Polietilenden mamul olup 100 litre kapasitededir. Doldurma ağzı ,kilitleme ventili,  doldurma seviye kontrolü için skala, karıştırıcı, 5m.  basış hortumu, 6-1/2"dozaj ventili mevcuttur.
 
  
OSPA PH DOZAJ TESİSİ
Elektronik kumandalı, 8 bar basınçta 2.8 l/h kapasiteli dozaj pompasıdır. Dozaj miktarının tam ayarı piston ve frekans düzeniyle sağlanır. Kaptaki dozaj maddesi tükendiğinde pompanın otomatik olarak kapanabilmesi için seviye şalteri vardır. Pompa ayaklar üzerine oturtulmuştur. Dozaj ve basınç ventil i ile 5 m.lik dozaj hortumu vardır. PE 4/6
 
 

 
OSPA FLOKULASYON DOZAJ TESİSİ
Plastikten yapılmış ayaklı sert bir tablanın üzerine oturtulmuş dozaj bidonu ve pompadan oluşur. Membran dozaj pompası 220 V. 15W.  0.5 l/h kapasitelidir. Sisteme tam uygunluğu frekans ve piston ayarı ile düzenlenir.  Emiş tarafında boşalan bidonun kolayca değişebilmesi için plastikten kapama vidası ve ayrıca ventil ile ön süzgeç vardır. Bidon boşaldığında pompa nivo şalteri ile otomatik kapanır.2 m. emiş ve 4 m. basış boruları vardır.  PE 6/4
 

          ◄◄HAVUZ ANA SAYFAYA DÖNÜŞ◄◄

GENEL HAVUZ TEKNİĞİ

  FİLTRE TESİSLERİ

KONTROL-ÖLÇME-KUM.

DEZENFEKSİYON-DOZ

SU ATRAKSİYONLARI

İNŞA  ve BİTİŞ ELM.

DİP TEMİZLEYİCİLER

ISITMA

AYDINLATMA

MERDİVEN-KENAR ELM.

KİMYASALLAR

PROBLEM ÇÖZME

TEKLİF İSTEME

PDF BROŞÜR İÇİN▼▼